Mentaris Loopbaancoaching

Authentiek Leiderschap; Intervisiegroep

Wat is jouw rol als leidinggevende? Welke stijl van leidinggeven is het meest effectief? Hoe zorg je dat jouw medewerkers goed samenwerken? Dit zijn vragen die je jezelf stelt als beginnend of ervaren leidinggevende. Wil je je leidinggevende kwaliteiten door ontwikkelen? Wij coachen je graag!

In de Intervisiegroep Authentiek Leiderschap geef je, vanuit je eigen talent, invulling aan jouw leiderschap. Onderwerpen zoals visievorming, communicatie en het optimaliseren van teams staan centraal. Tussen de bijeenkomsten door ontvang je opdrachten om verdieping te geven aan de opgedane kennis en inzichten uit de Intervisiegroep.

We beginnen met een verdiepende bijeenkomst vooraf om jouw specifieke behoefte en vragen te inventariseren. Én om je te leren kennen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vul je drie vragenlijsten in over je persoonlijkheid, drijfveren en rollen in je werk. Je kunt de resultaten van deze inventarisatie in een één op één- gesprek bespreken. De uitkomsten geven, als je dat wilt, concrete handvatten: jouw kwaliteiten én aandachtspunten als leidinggevende zijn in beeld.

Wat is Intervisie?

Onze Intervisie bestaat uit bijeenkomsten van een dagdeel, inclusief een lekkere maaltijd. Wij creëren een veilige en comfortabele sfeer waarin je jezelf durft te laten zien. We denken na over de samenstelling van de groep en stemmen ons programma op jou af. Het accent in de bijeenkomsten ligt op inzicht en uitwisseling. Wij geloven dat je met elkaar verder komt. Je brengt tijdens de bijeenkomsten je eigen praktijksituaties in en ontvangt advies van de andere deelnemers en van je coach. Ervaren en beginnend leidinggevenden vergroten samen hun inzichten, effectiviteit en zelfkennis. We vragen aan jou om je open te stellen en nieuwsgierig te zijn naar anderen.

De Intervisiegroep Authentiek Leiderschap kent zes bijeenkomsten, waarin verschillende thema’s besproken worden. Je definieert je eigen succesfactoren (en belemmeringen). Tevens heb je je nieuwe netwerk aan tafel! Onderwerpen zijn onder andere:

  • Zelfsturing en persoonlijkheid: Je ervaart hoe je je zelfsturing vergroot en in welke vorm het leiderschap voor jou authentiek voelt;
  • Leiderschap en visie: Je bespreekt vanuit welke uitgangspunten je leiding wilt geven en hoe je je visie kunt aanscherpen.
  • Teams, samenwerking en talentmanagement: Je ontdekt hoe je als leidinggevende de samenwerking in je team bevordert en op welke wijze je ieders talent benut;
  • Coachend leidinggeven en communicatie: Je leert hoe je omgaat met weerstand en op welke manier je de ontwikkeling van je team bevordert.

Waar werken we naartoe?

  • Meer zelfkennis en visievorming op het vlak van leidinggeven;
  • Authentiek leiderschap met autonomie en zelfvertrouwen;
  • Een goed functionerend team, waarin je ieders talent benut.

Wat krijg je cadeau?

  • Een heerlijke maaltijd;
  • Nieuwe netwerkcontacten;
  • Een verdiepende opdracht voorafgaand aan elke bijeenkomst.

Bekijk onze flyer voor de eerstvolgende mogelijkheid om aan te sluiten. Het is niet mogelijk om de bijeenkomsten los van elkaar te volgen.

Wil je deelnemen aan deze Intervisiegroep? Neem contact met ons op:

Naar contact Mail direct