Mentaris Loopbaancoaching

Waarin zit je groei en hoe realiseer je die?

Je bent je bewust van je talenten en wilt meer bereiken. Met een nieuwe stap, een volgende positie of in een nieuw krachtenveld zul je nog beter uit de verf komen. Je wilt graag blijven groeien en je ontwikkeling versnellen. Dankzij een planmatige aanpak versterk je je zelfbewustzijn. Je ervaart richting, krijgt vaart en je kansen nemen toe.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Moet ik een ‘andere kant op denken’ of is alles al aanwezig om succesvol te werken?
  • In welke richting zit de groei die ik wil? En hoe pak ik dat aan?
  • Hoe kan ik ontwikkeling in gang zetten zonder mezelf geweld aan te doen?

Hoe pakken we dit aan?

  • We definiëren een visie die houvast geeft voor de toekomst;
  • Je denkt na over een nieuwe rol, toetst deze gedachtegang en maakt er werk van;
  • Je stelt een persoonlijk ontwikkelplan op aan de hand van eerdere bevindingen.

Wat levert het je op?

  • Een kantelpunt in je persoonlijke groei en professionele ontwikkeling;
  • Meer bewustzijn en zelfvertrouwen;
  • Je werkt vanuit een visie, ervaart autonomie en zelfsturing.