Mentaris Loopbaancoaching

Zicht, Grip & Verantwoordelijkheid

In deze fase van het Traineeship groei je enorm in verantwoordelijkheid en in je zelfbewustzijn. Je ontwikkelt zicht op kansen voor onze opdrachtgevers en onze kandidaten. Van jou wordt verwacht dat je ziet wat er doen staat en dat je het werk je ‘eigen’ maakt. Je realiseert je de diepere betekenis van zaken, voor jezelf, voor onze klanten en ook voor Mentaris als onderneming. Je vergroot de ‘grip’ op je werk.

Je draagt wezenlijk bij aan onze sollicitatietrainingen en neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor de inhoud van de coaching. Je leert het eigenaarschap bij kandidaten te stimuleren en geeft hen de gelegenheid zelf vorm te geven aan het coachingsproces. Je gaat aan de slag met offertes voor persoonlijke ontwikkeltrajecten, leads en kansen, in samenspraak met de eigenaar van Mentaris.

Je wordt je bewust van ethiek en je leert afwegingen te maken in een rol als coach, trainer en als leidinggevende. Dit vraagt om bewustzijn van de grenzen van de ethiek en deze te respecteren. Hierover ben je in nauw contact met collega’s. 

Je brengt het Traineeship onder de aandacht in je netwerk, op LinkedIn en vacaturebanken. Je haalt iemand binnen die jou kan opvolgen aan het eind van je Traineeship. 

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Hoe vergroot ik de greep op mijn werk terwijl ik ook zicht houd op de ontwikkeling van kandidaten en collega’s?
  • Op welke wijze ontwikkel ik mijzelf en laat ik mijn inzichten en vaardigheden groeien?
  • Hoe toon ik initiatief en verantwoordelijkheid? En hoe zet ik mijn ondernemende kwaliteiten in om mijn eigen werk en de diensten van Mentaris te verbeteren?

Hoe pakken we dit aan?

  • Je maakt een inhoudelijke verdiepingsslag doordat je coachgesprekken bijwoont, observaties vastlegt en acquisitiegesprekken voorbereidt;
  • Je ontwikkelt overzicht en verlegt je focus van dagelijkse taken naar de langere termijn; 
  • Je organiseert de werving voor sollicitanten en onderzoekt mogelijkheden om de bestaande dienstverlening te verbeteren.

Wat levert het je op?

  • We staan stil bij jouw talenten en je onderscheidend vermogen; je weet ze op de juiste manier in te zetten;
  • Je zelfinzicht en toegevoegde waarde nemen toe en je realiseert je op welke manier je kunt bijdragen;
  • Inspraak op wie jouw nieuwe collega wordt en aan wie jij de komende maanden jouw werk kunt overdragen.