Mentaris Loopbaancoaching

Waar ligt jouw kracht en welke rol ligt voor de hand?

Vaak ben je in je werk ‘gerold’; je staat niet meer stil bij je authentieke talenten. Door te onderzoeken wat je uit jezelf doet, vallen je sterke punten op. Je eerdere werk en succesvolle ervaringen nemen we onder de loep. Je ontdekt je energiegevers en ziet hoe je je talent beter kunt benutten. De uitkomst is dat je met meer gemak je werk doet.

Waarom zou je dit willen? Je hebt vragen als:

  • Wat doe ik als vanzelf? Wat zijn mijn sterke punten?
  • Hoe benut ik mijn talenten?
  • Wat voeg ik toe? Waar zit mijn impact?

Hoe pakken we dit aan?

  • We stellen je vragen om in te zoomen op je rollen en je werkstijl;
  • We bekijken je achtergrond en waarden;
  • We onderzoeken de verschillen tussen de rol die je op je werk op je neemt en wat je thuis doet.

Wat levert het je op?

  • Je weet je energie te behouden;
  • Je gaat goed om met verwachtingen;
  • Je maakt een begin met je persoonlijk profiel.